đặt trên bàn

Kích thước: 415x415x180 mm.

Console Lavatory

Size: 415x415x180mm