đặt trên bàn

Kích thước: 510x430x140 mm.

Console Lavatory

Size: 510x430x140mm