đặt trên bàn

Kích thước: 545x350x125 mm.

Console Lavatory

Size: 545x350x125mm