đặt trên bàn

Kích thước: 590x385x200 mm.

Console Lavatory

Size: 590x385x200mm