đặt âm bàn

Kích thước: 550x350x170 mm.

Under Counter  Lavatory

Size: 550x350x170mm