đặt âm bàn

Kích thước: 560x425x195 mm.

Under Counter  Lavatory

Size: 560x425x195mm