Lavabo treo tường

Kích thước: 450x425x150 mm.

Wall Hung Lavatory

Size: 450x425x150mm