Vòi chậu gắn tường nước lạnh

Sink Tap (Wall Type)