Lavabo chân lửng

Kích thước: 500x430x145 mm.

Ngang: 500 mm
Từ tường ra: 430 mm