đặt âm bàn

Kích thước: 585x425x200 mm.

Under Counter  Lavatory

Size: 585x425x200mm