đặt âm bàn

Kích thước: 470x395x180 mm.

Under Counter  Lavatory

Size: 470x395x180mm