nóng lạnh

(Dành cho chậu đặt trên bàn)

Single lever Lavatory Faucet

(For Console Lavatory)