đặt sàn

Xả từ trên

Kích thước : 390x365x920 mm

Wall Hung Urinal

Size : 390x360x920 mm